Τι είναι η επιστρέψιμη εγγύηση;
Smaro Makropoulou avatar
Συντάχθηκε από: Smaro Makropoulou
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σε κάθε νέο leasing, η επιχείρηση καταβάλλει μια επιστρέψιμη εγγύηση, η οποία ισούται με 2 μηνιαία μισθώματα.

  • Χρησιμοποιούμε την εγγύηση αυτή για να καλύψουμε την επισκευή του εξοπλισμού σε περίπτωση ζημιάς κατά τη διάρκεια του leasing. Εάν η πρώτη επισκευή ξεπεράσει το ποσό της εγγύησης, τη διαφορά την καλύπτει το πρόγραμμα f-protect της finloup.

  • Η εγγύηση επιστρέφεται με την επιστροφή του εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί. Εάν ο εξοπλισμός επιστραφεί πριν από 12 μήνες από την έναρξη του πλάνου, η εγγύηση δεν επιστρέφεται.

  • Σε περίπτωση που όταν επιστραφεί ο εξοπλισμός εντοπιστεί φθορά πέρα από τη συνηθισμένη χρήση (π.χ. σπάσιμο οθόνης), η εγγύηση χρησιμοποιείται για να καλύψει τη φθορά αυτή.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;